Hỗ trợ bán hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ
Máy xông mũi họng Omron NE-C801
Hãng sản xuất: Omron - Nhật Bản
Giá bán: 850.000 VNĐ
Thị trường: 950.000 VNĐ
Máy xông mũi họng Omron NE-C29
Hãng sản xuất: Omron - Nhật Bản
Giá bán: 1.250.000 VNĐ
Thị trường: 1.400.000 VNĐ
Tặng bình nước Locknlock 500ml (Áp dụng cho miền Nam)
Máy xông mũi họng nén khí Omron NE-C802
Hãng sản xuất: Omron - Nhật Bản
Giá bán: 635.000 VNĐ
Thị trường: 700.000 VNĐ
Máy xông mũi họng Omron NE-C28
Hãng sản xuất: Omron - Nhật Bản
Giá bán: 990.000 VNĐ
Máy xông khí dung siêu âm PolyGreen KN-9210
Hsx: PolyGreen
Giá bán: 1.370.000 VNĐ
Thị trường: 1.450.000 VNĐ
Máy xông mũi họng Philips Family Soft Touch
Hãng sản xuất: Philips
Giá bán: 880.000 VNĐ
Máy xông khí dung Air Spinny
HSX: Pic
Giá bán: 950.000 VNĐ
Máy xông mũi họng nén khí NE-C801KD (dùng cho trẻ em)
Hãng sản xuất: Omron - Nhật Bản
Giá bán: 950.000 VNĐ
Máy khí dung mũi, họng IH-20
Hãng sản xuất Beurer - Đức
Giá bán: 980.000 VNĐ
Máy xông mũi họng Scala KN-9330
Scala -Đức
Giá bán: 1.050.000 VNĐ
Máy xông mũi họng Neb-aid
Flaem Nouva - Italia
Giá bán: 1.060.000 VNĐ
Máy xông mũi họng Laica MD6026
Hãng sản xuất: Laica - Italy
Giá bán: 1.100.000 VNĐ
Máy xông khí dung Air Family
HSX: Pic
Giá bán: 1.250.000 VNĐ
Thị trường: 1.500.000 VNĐ
Máy xông hơi mũi, họng kiểu pít tông BD5001
Hãng sản xuất: Bremed
Giá bán: 1.420.000 VNĐ
Máy xông mũi họng Philips Pro
Hãng sản xuất: Philips
Giá bán: 1.580.000 VNĐ
Máy xông mũi họng Condor2 New
Flaem Nouva - Italia
Giá bán: 1.580.000 VNĐ
Thị trường: 1.660.000 VNĐ
Máy xông mũi họng LAICA MD6024
Hãng sản xuất: Laica - Italy
Giá bán: 1.650.000 VNĐ
Máy xông mũi họng BD5002
Hãng sản xuất: Bremed - Italia
Giá bán: 1.700.000 VNĐ
Thị trường: 1.770.000 VNĐ
Máy khí dung xông mũi, họng CUN-60
Hãng sản xuất: Maxcare
Giá bán: 1.700.000 VNĐ
Máy khi dung siêu âm BD-5004
Hãng sản xuất: Bremed
Giá bán: 1.770.000 VNĐ
Thị trường: 1.800.000 VNĐ